Средба со друштво на планинарски спортови „Лисец“

Ваквите средби ни се со исклучителна важност, со цел афирмација на планинските спортови! ДПС “Лисец” е организација која ги сплотува сите планински спортови повеќе од 50 години. Во рамки на “Лисец” функционираат неколку спортски клубови како Спортско качување, Спелеологија, Алпинизам, Спортска ориентација, планинарство и планинско трчање.