Чекор кон поефикасна и поголема транспарентност

Дигитализацијата е чекор кон поефикасна и поголема трамспарентност. Денес Градоначалникот на Општина Штип учествуваше на дебата Дигитализирај ме – “Кажи за другите да знаат”. Ја подобруваме комуникацијата меѓу граѓаните и граѓанските организации со општината. Ја обновуваме интернет страната на општината и ја апдејтираме со повеќе вести се со цел граѓаните навремено да бидат информирани. Ќе…