ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија денеска 23.02.2021 година објави Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и инструктори. Јавниот конкурс може да го најдете тука:     Пријава: https://www.stat.gov.mk/popis/prijavapopis2021.aspx