Корекција на плаќање на 20 отсто согласно Законот за пожарникарство

Денес решивме еден долгогодишен проблем. Извршена е корекција на плаќање на 20 отсто согласно Законот за пожарникарство, пресметаните јануарски плати на пожарникарите, во февруари ќе бидат пресметани, поточно корегирани, со нов бод. По потпишување на правилникот, бодот на плати којшто досега беше 76.93, сега е 81.6. Со ова исправивме една неправда којашто се провлекуваше низ…