Возило

Ве известуваме дека Општина Штип, во функција ќе стави возило, коешто во септември 2019 година и` е доделено од страна на Агенцијата за управување со одземен имот. Возилото Ауди А6, ќе се користи исклучиво за потребите на општинската администрација, со цел уште  поефикасно и експедитивно извршување на работните обврски, и поголема продуктивност во нивното реализирање.…