Возила за собирање на комунален отпад

Денеска во соработка со ЗЕЛС, Штип на располагање има нови 30 канти за стакло. Истовремено, Општина Штип и ЈП Исар преку Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии доби донација од шест нови специјални возила за комунален отпад. Од денеска Штип на располагање има две возила со запремнина од 4м³,  едно…