Детските градинки во Општина Штип спремни за прием на дечиња на 9 септември

Денес во просториите на Oпштина Штип се одржа координативен состанок  за почеток на  функционирање на двете детски установи ЈУДОДГ„Вера Циривири Трена“ и ОЈУДГ„Астибо“. Детските градинки започнуваат со работа на 9 септември почитувајќи ги сите протоколи предвидени од Комисијата за заразни болести и Министерството за труд и социјална политика каде што децидно е превидено дека установите…