Реконструкции во ООУ „Тошо Арсов“ Штип

Во основното училиште Тошо Арсов после долги години се работи темелно на реконструкции на сите делови од училиштето. Во изминатите 2 ипол години во ова училиште се реконструираа училниците, прозорите, дворот, а во моментот се работи на реконструкција на фасадата и кровната конструкција кои беа во дотраена состојба од изградбата на училиштето. Градоначалникот на Општина…