Инклузивно игралиште во населба Автокоманда

Општина Штип заедно со здружението „Мобилност“ инвестираа во изградба на инклузивно игралиште за деца со телесен инвалидитет, но и за сите останати. Ова игралиште е направено на барање на граѓаните од тој дел од градот, со цел да се искористи неуреден простор. „Оваа инвестиција е заедничка со здружението Мобилност и Министерство за труд и социјална…