Видео конференција со кинески медицински експерти за КОВИД-19

Денес се одржа видео конференција со кинески медицински експерти за КОВИД -19 благодарение на Амбасадата на Н.Р Кина во Северна Македонија.   Градоначалникот Благој Бочварски, др.Џу  претседател на асоцијацијат за традиционална кинеска медицина во С.Македонија ,инфектологот др. Дијана Шишкова Гајдарџиска од Клиничка болница -Штип и директорот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина – Штип…