Реконструкција на улица Коле Неделковски

Улицата Коле Неделковски доби нова асфалтна површина. После подолг период откато оваа улица беше во дотраена состојба, веќе е извршена комплетна реконструкција на истата. Се работи за комплетна промена на водоводната и канализационата линија, вадење на коцката, тампонирање, асфалтирање, нови рабници и пешачка површина. Ова е пример како една локална власт темелно треба да ги…