Општина Штип успешно го заврши Проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

You are here:
Go to Top