Дома Администрирање на приходи
Одделение за администрирање на приходи
Уверенија за имотна состојба на обврзниците со данок на имот

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

Се пополнува  барање за уверение за имотна состојба на  обврзникот со данок на имот (готов образец од општината ) со:

 1. Доказ за уплатени 100 денари  на име административна такса.

Рок за донесување на актот е 5 дена по приемот на комплетната документација.

 
Уверение за платени даночни обврзници и такси

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 5

 

Се пополнува  барање за уверение за платени даночни обврзници и такси (готов образец од општината ) со:

 1. Доказ за платен данок
 2. Доказ за платени 100 денaри на име  административна такса.

Рок за донесување на актот - веднаш.

 
Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот и договор за физичка делба – втор и останати наследни редови)

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на решение  потребно е да се потполни Даночна пријава за утврдување на данокот на наследство и подарок  (готов образец од општината)  со:

 1. Договор за дар –отстапување на имот за време на живот во шест примероци и потпишани од договорените страни,
 2. Извод од родените-венчаните за даропримачот, примателот не постар од шест месеци,
 3. Податоци за наследниот имот,
 4. Податоци за подвижниот имот,
 5. Уверение за платени даноци со уплатени административни такси од по 100 ден. за секоја договорена страна,
 6. Доказ за уплатени 300 ден.  на име административна такса.

Рок за донесување на актот 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот)

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на решение  потребно е да се потполни Даночна пријава за утврдување на данокот на наследство и подарок  (готов образец од општината)  со:

 1. Договор за дар–отстапување на имот за време на живот во шест примероци и потпишани од договорените страни,
 2. Извод од родените-венчаните за даропримачот, примателот не постар од шест месеци,
 3. Податоци за наследниот имот,
 4. Податоци за подвижниот имот,
 5. Уверение за платени даноци со уплатени административни такси од по 100 ден. за секоја договорена страна
 6. Доказ за уплатени 300 ден.  на име административна такса.

Рок за донесување на актот 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Пријавa за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за замена

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

Се пополнуваат две  Даночни пријави за утврдување на данок на промет на недвижности (готов образец од општината) со:

 1. Договор за замена во шест примероци потпишани од двете страни,
 2. Имотни листови од двете договорени страни од кои по еден оригинал и една копија не постари од шест месеци,
 3. Доказ за платена  такса од  по 100 денари за секоја договорена страна,
 4. Уверение за платени даноци со уплатени административни такси  од по 100 ден. за секоја договорена страна.

Рок за донесување на актот 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Решение за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за доживотна издршка

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на решение  потробно е да се потполни Даночна пријава за утврдување на данок  на промет на недвижности (готов образец од општината) со:

 1. Три правосилни решенија од наследство - 1 оригинал, две копии  заверени на нотар,
 2. Извод од матична книга на родените или венчаните,
 3. Имотен лист,
 4. Доказ за уплатени 300 денari  на име административна такса.
 5. Уверение за платени даноци со уплатени административни такси од по 100 денari за секоја договорена страна.

Рок за донесување на актот 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Решение за утврдување на износот на данокот на промет на недвижности при купопродажба

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на решение  потробно е да се потполни Даночна пријава за утврдување на данокот на промет на недвижности  (готов образец од општината) со:

 1. Правен основ (имотен лист),
 2. Податоци за сопственикот на недвижниот имот,
 3. Податоци за лицата на кои преминува правото на сопственост,
 4. Податоци за недвижниот  имот,
 5. Уверение за платени даноци и такси.

Рок за донесување на актот 15 дена по приемот на комплетната документација.

 
Решение за утврдување на износот на данок на имот

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на решение  потробно е да се пополни Даночна пријава за утврдување на данокот на имот (готов образец од општината) со:

 1. Податоци за обврзникот,
 2. Податоци за недвижниот имот,
 3. Вид и адреса на имотот,
 4. Пријавена вредност,

Рок за донесување на актот 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Решенија за комунална такса за пуштање музика

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

Се пополнува Пријава за утврдување на комунална такса (готов образец од општината)  за плаќање на комунална такса за пуштање музика.

Рок за донесување на актот 15 дена по доставување на барањето.

 
Решение за комунална такса

Со состојба на 01 Jануари, за секој имател на просторија кој има регистрирано дејност, Градоначалникот на Општина Штип донесува Решение со кое се утврдува износот на комуналната такса.

Решението се доставува до имателите преку овластени доставувачи, по изготвувањето  до крајот на годината.

Рок за донесување на актот 31.03. секоја година.

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>

Страница 2 од 3

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

Moja opstina-baner resize

Makfest 2012 resize

ombudsman

Банер

ekoloski-dozvoli-baner

Календар

Јуни 2019
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize