Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Услуги и информирање на граѓаните
Услуги и информирање на граѓаните
Тарифи за административни такси

 
Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации

Усно или писмено барање

Член 12

(1) Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис.

(2) Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата и тоа усно, во писмена форма или во електронска форма.

(3) Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис, фотокопија или електронски запис.

Усно барање

Повеќе...
 
Листа на информации од јавен карактер на Општина Штип

Информации со кои располага Општина Штип, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:

1. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Штип - Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите утврдени со закон,

2. Информации за работата на Советот на Општина Штип - Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите утврдени со закон, - Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина Штип, - Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки,

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Штип - Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа на работењето на општинската администрација

4. Сектор за правно нормативни работи, јавни набавки, информирање и услуги, информатички и општи работи: - Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со работата на Секторот од областа на нормативно правните работи, општите работи, давање на услуги на граѓаните. - Прашања, одлуки и решенија поврзани со одделението за информатичка технологија . Постапки и договори и други прашања во постапката за јавни набавки и тендерска документација утврдени со Закон

Повеќе...
 
Услуги кои општината ги дава на правни лица

Одделение за комунални дејности

1.Лиценци за вршење на авто-такси превоз на патници

2.Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници

3.Дозвола за посебен линиски превоз

4.Дозвола за определена линија за вршење на општински линиски превоз на патници

5.Решение за измена на условите и режимот на сообраќај.

6.Одобрение за поставување на урбана опрема

7.Одобрение за користење јавни површини за продажба на ситни производи за исхрана

8.Решение за определување на местата на кои може да се постави опрема за рекламирање

9.Одобрение за оставање градежен материјал на јавна површина

10.Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

11.Одобрение за поставување улична светилка

Територијална противпожарна единица

12.Користење на противпожарно возило за носење вода;

13.Користење на пртивпожарно возило за обезбедување на саеми, јавни приредби, индустриски и други објекти;

14.Користење на противпожарно возило за давање вода под притисок;

15.Исцрпување вода со моторна помпа;

16.Исцрпување на вода со електрична помпа;

17.Работа со автомеханичка скала;

18.Сечење дрва во дворови на објекти

Повеќе...
 
Услуги кои општината ги дава на физички лица

Одделение за комунални дејности

1.Одобрение за користење јавни површини за продажба на ситни производи за исхрана

2.Одобрение за оставање градежен материјал на јавна површина

3.Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

4.Одобрение за поставување улична светилка

5.Ослободување од комунална такса за јавно осветлување

Територијална противпожарна единица

6.Користење на противпожарно возило за носење вода;

7.Користење на противпожарно возило за давање вода под притисок;

8.Исцрпување вода со моторна помпа;

9.Сечење дрва во дворови на објекти

10.Исцрпување на вода со електрична помпа;

11.Работа со автомеханичка скала;

Повеќе...
 
Анализа на задоволството на корисниците на услугите на Општина Штип

bar-chart

 


Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize