Дома Урбанизам, градежништво и ЗЖС
Урбанизам, градежништво, станбени работи и ЗЖС
Надлежности на одделението за урбанизам, градежништво и ЗЖС

Одделението за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животната средина ги врши следните работи:

 • уредување на просторот;
 • спроведување на планската документација;
 • стручно следење на степенот на реализација на урбанистичките планови и покренување иницијативи за нивно изменување и дополнување;
 • издавање на одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон;
 • ги следи и планира потребите за домување на подрачјето на Општина Штип, согласно Законот за домување;
 • предлага годишна програма и превзема мерки и активности за нејзина реализација, во согласност на Законот за домување;
 • донесува мерки за спречување од загадување на животната средина и просторот;
 • води постапка за издавање на интегрирани дозволи и спроведување на законите од областа на животната средина;
 • врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлежност.
 
Ф О Р М У Л А Р И

 
Пријава до градежна инспекција

– Центар за услуги на граѓаните , шалтер бр.  1

Се пополнува пријава до градежна инспекција (готов образец се добива во општината) .

Врз основа на извршениот увид на лице место градежниот инспектор може да издаде:

 • Решение со кое се наредува прекинување на натамошна градба.
 • Решение со кое се наредува отстранување на објект или негов дел.
 • Решение за отстранување на привртемен објект.

Одредувањето на рокот е во зависност од тежината на предметот и е право на инспекторот, но најдоцна во рок од 8 дена.

 
Издавање на извод од урбанистички план

– Центар за услуги на граѓаните, шалтер бр. 4

Извод од урбанистичи план покажува што е предвидено за изградба на одредената локација и е основа за изработка на идеен проект. За издавање на Извод од урбанистички план се поднесува:

-        Барање (готов образец, се добива во општината)

Прилози кон барањето се:

 1. Копија од катастарски план (се добива од Државниот завод за геодетски работи-катастар кој се наоѓа во општинската зграда на приземјето десно од влезот во зградата)
 2. Уплатница за уплатени административни такси во висина од 550 ден.

Рокот за издавање на Извод од урбнистички план е 5 дена по приемот на комплетната документација .

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 2 од 2

Moja opstina-baner resize

Makfest 2012 resize

ombudsman

Банер

ekoloski-dozvoli-baner

prijavi-problem-5

Календар

Декември 2017
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize