Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Урбанизам, градежништво и ЗЖС ЈАВЕН УВИД – УПВУП за Е1.13 (фотоволтаична централа) на КП 388/2, КО Врсаково
ЈАВЕН УВИД – УПВУП за Е1.13 (фотоволтаична централа) на КП 388/2, КО Врсаково
Четврток, 30 Декември 2021 13:33

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 36 од Статутот на Општина ШТИП, и донесената Градоначалникот на Општина Штип  го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП БР. 388/2 КО ВРСАКОВО, ОПШТИНА ШТИП

Изработката на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични елекртани, КП бр. 388/2 КО Врсаково, Општина Штип ќе се одвива во рамките на следниот проектен опфат:

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со урбанистички план Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични елекртани, КП бр. 388/2 КО Врсаково, Општина Штип ги опфаќа следните граници:

-         Од исток граничи со КП 387, КО Врсаково, Штип

-         Од север граничи со КП 389, КО Врсаково, Штип (пристапен пат)

-         Од запад граничи со КП 388/1, КО Врсаково, Штип

-         Од југ граничи со КП 248/1, КО Врсаково, Штип

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 2,2 ха

Проектна документација се изработува по прифатена Иницијатива за изработка на урбанистичката документација од страна Комисијата за урбанизам на Општина Штип.

Јавниот увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП БР. 388/2 КО ВРСАКОВО, ОПШТИНА ШТИП ќе се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Штип: www.stip.gov.mk

Општина Штип | Municipality of Stip

01 Public hearing on the Study for Environmental Impact Assessment for the project – Construction of embankment dam with associated facilities “Otinja”; 02 New water supply network was put into use in the settlement Balkanska; 03 Advertisement for Municipal benefit work; 04 An insight in the working activities for placing water supply line on the street “Sutjeska”

www.stip.gov.mk

            Јавната анкета ќе трае 15 дена од денот на објавувањето на Соопштението , започнувајки од 30.12.2021 год. заклучно со 13.01.2022 год

            Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize