Дома Урбанизам, градежништво и ЗЖС
Урбанизам, градежништво, станбени работи и ЗЖС
ЈП за државни патишта - Елаборат за заштита на животната средина за проект Реконструкција и рехабилитација на локалната патна мрежа во РМ (VII тендер)
Петок, 12 Септември 2014 08:05

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендерсkа документација за реконструкција и рехабилитација на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7), со заем од Светска Банка.

Во рамките на тендерската документација изготвен е и Елаборат за заштита на животната средина, објавен во продолжение:

 
Проектна програма за реконструкција на патниот правец А3, делница Штип – Кочани
Четврток, 12 Декември 2013 11:04

Јавното претпријатие за државни патишта планира да реализира проект за реконструкција и рехабилитација на државниот пат А3 (стара ознка М-5) делница Штип – Кочанина ниво на експресен пат во должина од околу 27 км. Финансирањто на овој проект ќе се обезбеди со средства од Светска Банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјални аспекти, уште во раната фаза на подготовка на документацијата односно, Проектната програма потребно е да се одржат јавни консултации со засегнаттите страни и локалното населениена населените места долж делницата Штип – Кочанизапочнувајќи од т.н. Штипска клучка, а завршувајќи кај клучката Кочани.

Поради тоа, Ве информираме дека ќе се одржи само една јавна консултација на Проектната програма за сите засегнати општини долж делницата на 18.12.2013 година (среда) со почеток во 15:00 часот во просториите на општината Чешиново-Облешево.


 
Што е ГИС?

 
Издадени одобренија за градба

 
Систем за електронско издавање одобрение за градење


 

 
Цени за оттуѓување градежно земјиште

 
УПАТСТВО за добивање на одобрение за градење - ИПАРД програма

У П А Т С Т В О

за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко - планска документација

 • Потребна Документација

За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува писмено барање (образецот на барањето е утврден со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрение и формата и содржината на одобрението за градење објавен во Службен весник на Република Македонија бр.24/11)  до општината на чие подрачје треба да се гради објектот.

Повеќе...
 
Уплатница за ЕЛАБОРАТИ за заштита на животната средина
 • Назив и седиште на примачот: Општина Штип
 • Банка на примач: НБРМ
 • Трансакциска сметка: 100000000063095
 • Износ: 600 МКД
 • Уплатна сметка: 840 174 06691
 • Приходна шифра и програма: 718127 00
 • Цел на дознака: Надомест за Елаборат  за оцена на влијанието на проект врз животната средина
 
Надлежности на одделението за урбанизам, градежништво и ЗЖС

Одделението за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животната средина ги врши следните работи:

 • уредување на просторот;
 • спроведување на планската документација;
 • стручно следење на степенот на реализација на урбанистичките планови и покренување иницијативи за нивно изменување и дополнување;
 • издавање на одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон;
 • ги следи и планира потребите за домување на подрачјето на Општина Штип, согласно Законот за домување;
 • предлага годишна програма и превзема мерки и активности за нејзина реализација, во согласност на Законот за домување;
 • донесува мерки за спречување од загадување на животната средина и просторот;
 • води постапка за издавање на интегрирани дозволи и спроведување на законите од областа на животната средина;
 • врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлежност.
 
Ф О Р М У Л А Р И

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 1 од 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Ноември 2020
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize