Дома Проекти Реализирани проекти од локално значење во 2008 година
Реализирани проекти од локално значење во 2008 година
Вторник, 13 Јануари 2009 13:59
  1. Проект: Бизнис Центар

Реализирано или изготвено (краток опис): Отворање на бизнис центар за давање поддршка и услуги на МСП (мали и средни претпријатија)

Буџет: 10.000, евра

Начин на финансирање: АППРМ и Министерство за Економија

Времетраење на активности: 2008

  1. Проект: Форум на заедниците 2 повик

Реализирано или изготвено (краток опис): Изготвен проект

Буџет: 130.505,евра

Начин на финансирање: 75% Швајцарска агенција за Развој, 25% Општина Штип

Времетраење на активности: 2008

  1. Проект: Едношалтерски систем подршка на процесот за децентрализација, Финиш консалтинг груп ЕАР

Реализирано или изготвено (краток опис): Организирање на работилници и уредување на простор и опрема за центарот - во тек

Начин на финансирање: Европска агениција за реконструкција, Финиш консалтинг груп

Времетраење на активности: 2008 -2009 година

  1. Уредена и чиста животна средина за поквалитетно живеење

Реализирано или изготвено (краток опис): Проект за јавни работи. Времено работно ангажирање  на 49 невработени лица од Општина Штип, обезбедување нивна егзистенција,  реинтеграција во рамките на пазарот на работна сила, реставрирање на нивниот работен капацитет, зголемување на нивната мотивација за работа. Подобрување на животната средина, подобрување на квалитетот на услугите на ЈП Штип Проект кон граѓаните. Заштита на локални патишта, чистење на вегетација и заштита на улици, одржување и подобрување на патната инфраструктура, обезбедување на пешачка патека; Заштита од атмосферски води и поплави. Јакнење на јавната свест на граѓаните за заштита на животната средина, згомемување на чуството на одговорност за заштита на средината во која живеат,  а со со тоа и заштита на сопственото здравје.

Буџет: 4.578.920, денари

Начин на финансирање: Министерство за труд и социјална политика

Времетраење на активности: Јули –Декември 2009

  1. Одржување и доуредување на постојни зелени и јавни површини во УЕ: 8-ми Ноември, Сењак и Баби

Реализирано или изготвено (краток опис): Проект за јавни работи  Со проектот е предвидено одржување и  обновување на зелените површини во три Урбани Заедници на територијата на град Штип 8ми Ноември, Сењак и Баби. Со проектот се предвидени следниве активности:

- Хортикултурно уредување и одржување на постојните и формирање нови зелени површини во У.З.

- Одржување на постојните дрвореди и формирање нови дрвореди по булеварите.

- Одржување на јавната чистота. За реализација на проектните активности  ке бидат ангажирани 94 невработени лица во период од 6 месеци.

Времено работно ангажирање  на 94 невработени лица, обезбедување нивна егзистенција,  реинтеграција во рамките на пазарот на работна сила, реставрирање на нивниот работен капацитет, зголемување на нивната мотивација за работа.

Подобрување на животната средина, подобрување на квалитетот на услугите на ЈП Исар кон граѓаните.

Јакнење на јавната свест на граганите за заштита на животната средина, згомемување на чуството на одговорност за заштита на средината во која живеат,  а со со тоа и заштита на сопственото здравје.

Буџет: 5.521.766, денари

Начин на финансирање: Министерство за труд и социјална политика

Времетраење на активности: Јули –Декември 2009

  1. Изработка на туристички информатор на општина Штип  СНВ

Буџет: 7000 евра СНВ

  1. Јакнење и градење на капацитетите на млади образовани невработени лица за самоорганизирање, промоција и услуги во Рурален туризам за општините Штип, Карбинци и Свети Николе

Буџет: 5000 евра

Начин на финансирање: ГТЗ

Времетраење на активности: 2008

 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Мај 2020
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize