Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Правно нормативни работи и поддршка на Советот
Правно нормативни работи и поддршка на Советот
Надлежности на одделението за правно нормативни работи и поддршка на градоначалникот и Советот

Одделението за правно нормативни работи, јавни набавки и поддршка на градоначалникот и советот ги врши следните работи:

 • подготвува акти за советот и градоначалникот;
 • ги подготвува седниците на советот и седниците на неговите комисии и други работни тела и учествува во нивната работа;
 • врши стручни работи за советот и градоначалникот;
 • доставува информации и податоци во врска со активностите на советот, комисиите и другите работни тела врз основа на закон;
 • изготвува акти за потребите на органите на општината;
 • ја застапува општината пред судовите, другите државни органи и правни лица;
 • спроведува постапки за јавни набавки;
 • врши компјутерска обработка на материјалите за седниците на советот, комисиите и другите работни тела на Советот на општината;
 • врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.

 

 
Барање до територијалната противпожарна едница за сечење дрва во дворови на објекти

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање (готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од 1. 500 денари за час.

Рок за извршување на услугата веднаш , во случај на вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Барање до територијалната противпожарна едница за работа со автомеханичарска скала

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање (готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од 1.000 денари за час.

Рок за извршување на услугата веднаш, во случај на вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Барање до територијалната противпожарна едница за испумпување вода со моторна пумпа

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање(готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од 1.200 денари за час.

Рок за извршување на услугата веднаш , во случај на вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Барање до територијалната противпожарна едница за користење на противпожарно возило за давање вода под притисок

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање (готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од 5. 000 денари за час.

Рок за извршување на услугата веднаш , во случај на вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Барање до територијалната противпожарна едница за користење на противпожарно возило за обезбедување на саеми, јавни приредби, индустриски и др. објекти

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање (готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од 3. 000 денари за час.

Рок за извршување на услугата веднаш , во случај на вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Барање до територијалната противпожарна едница за користење на противпожарно возило за носење вода

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 1

За добивање на услугата потробно е да се достави:

 1. Барање (готов образец од општината) и
 2. Доказ за уплатена такса за услугата во висина од:
  • до три километри  4. 000 денари,
  • до 10 километри  4. 500 денари,
  • до 15 километри 5.000 денари.

Рок за извршување на услугата веднаш , при вонредна состојба најдоцна во рок од 3 дена.

 
Информирање на граѓаните за прашања од надлежност на Општината

Општински центар за услуги и информации

 1. Информирање на  граѓаните за прашања од надлежност на градоначалникот и Советот;
 2. Составување на  писмени поднесоци по барање на странките;
 3. Упатување на  странките до надлежните органи во кои можат да ги остварат своите права;
 4. Техничко-административни работи за потребите на припадниците на заедниците;
 5. Помош на претставниците на припадниците на заедниците во постапката за остварување на своите права.
 
Барање до надлежните комисии

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 6

За добивање на парична помош  до надлежните комисии потребно  е да се достави

 1. Барање (готов образец од општината) со:
 2. Фотокопија од лична карта,
 3. Фотокопија од трансакциона сметка,
 4. Потврда  дена барателот е невработен,
 5. Извод на родените од целото семејство,
 6. Потврда од училиштето во кое учи ученикот.

Изготвеното Решение се доставува до барателот по пошта.

Рок за донесување на актот 15 денови по приемот на комплетната документација.

 
Барање до Советот за доделување на еднократна парична помош за штети од пожар

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 6

За добивање на парична помош за пожар потробно е да се достави

 1. Барање (готов образец од општината) со:
 2. Фотокопија од лична карта,
 3. Фотокопија од трансакциона сметка ,
 4. Потврда за работен однос,
 5. Записник од Полиција,
 6. Записник од ТППЕ.

Изготвеното Решение се доставува до барателот по пошта.

Рок за донесување на актот 60 денови по приемот на комплетната документација.

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 1 од 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize