Дома Комунални дејности
Одделение за комунални дејности
Одобрение за користење јавни површини за продажба на ситни производи за исхрана

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Доказ за платен надоместок,
 2. Доказ за регистрирана дејност,
 3. Доказ за уплатени 300 денари на име административни такси.

Рокот за донесување на актот е 7 дена.

 
Одобрение за поставување на мебел и опрема за вршење на трговија на мало пред продавниците односно деловните простории и трговија на стоки во киосци и автомати

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Извод од регистарот на дејноста,
 2. Употребна дозвола за објектот,
 3. Прецизен опис на комерцијалните услуги кои ќе се даваат на ЈПП,
 4. Цртеж-скица на постојаната состојба на бараната површина со прецизирање на мебелот и опремата што барателот сака да ги користи на таа површина во размер 1:50
 5. Доказ за уплатени 300 денари на име административни такси

Рокот за донесување на актот е 7 дена по приемот на комплетната документација.

 
Решение за измена на условите и режимот на сообраќај

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на дозвола  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Доказ за уплатени 300 денари на име административни такси.

Рокот за донесување на актот е 7 дена по приемот на комплетната документација.

 
Дозвола за определена линија за вршење на општински линиски превоз на патници

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на дозвола  потребно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Копија од лиценца за општински линиски превоз на патници,
 2. Извод од лиценцата за возилата во зависност од бројот на возилата,
 3. Доказ за уплатена  административна такса во висина од 650 денари.

Рокот за донесување на актот е 30 дена по приемот на комплетната документација.

 
Дозвола за посебен линиски превоз

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на дозвола  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

Повеќе...
 
Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на лиценца потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината) со:

- назив, седиште, матичен број и даночен број на превозникот, подносителот на барањето, доколку подносителот е правно лице;

- име и презиме, единствен матичен број, даночен број и адреса на превозникот, подносител на барањето, доколку подносителот е физичко лице;

- вид на превоз за кој се бара издавање на лиценца;

- податоци за моторните и приклучните возила со кои ќе го врши превозот и за кој се бара издавање на извод од лиценца;

Повеќе...
 
Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на лиценца потребно е да се достави:

Барање (готов образец од општината) со:

- назив, седиште, матичен број и даночен број на превозникот, подносителот на барањето, доколку подносителот е правно лице;

- име и презиме, единствен матичен број, даночен број и адреса на превозникот, подносител на барањето ако подносителот е физичко лице;

- вид на превоз за кој се бара издавање на лиценца;

- податоци за моторните и приклучните возила со кои ќе го врши превозот и за кој се бара издавање на извод од лиценца;

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 2 од 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Август 2020
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize