Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Инфраструктура Водоснабдување
Водоснабдување

Водоснабдувањето за комунални и индустриски потреби на подрачјето на општина Штип се врши преку каптирани извори од поединечни локални или групни водоводни системи.
Водоснабдувањето за комунални и индустриски потреби го врши ЈП Исар со РЕ Водовод и канализација со дејностите: Производство и дистрибуција на вода за пиење, Колектирање, пречистување и одведување на отпадна вода. Јавен водоводен систем има изградено во градот и уште во 4 селски населби (Три чешми, Караорман, Долани и Драгоево). Тие се снабдуваат од подземни води кои се резултат на инфилтрација на речната вода на реката Брегалница која преку хидраулична врска со водоносните слоеви се акумулира во приобалните водни басени.
Од вкупно 43652 жители на градот Штип на водоводната мрежа се приклучени околу 90%.
Вкупниот број на приклучоци изнесува 12.791 од кои 11.975 се за домаќинства
и 806 се за индустрија.

 

 

Должината на водоводната мрежа изнесува 125км и е со следнава структура:

  • Челични цевки (3,75 км)
  • Лиено-железни цевки (1,25 км)
  • Азбест-цементни цевки (42,5 км)
  • Пластични цевки (23,75 км)
  • Поцинковани цевки (53,75 км)

Селското население во 43 населби со вкупно 4642 жители се снабдува со вода за пиење и комунални потреби од природни извори во најголем случај.
Останатите населби го решаваат проблемот со водоснабдувањето преку јавни чешми (од каптирани локални извори) и индивидуални или јавни копани бунари.
Водоснабдувањето на населението и индустријата е многу значаен фактор во обезбедување на хигиенските, здравствените и воопшто животните услови за населението, економски фактор во индустриското производство и секако основа за идниот севкупен развој на градот.

Како индикатор за зголемување на пазарот се жителите на градот чиј број согласно направените прогнози во Генералниот урбанистички план, во 2010 год. би изнесувал 50.546 жители.
Проширувањето на површината на која претпријатието ќе обезбедува услуги, ќе ја следи реализацијата на урбанистичките планови, како и приклучувањето на градскиот водоводен систем на постоечките населби кои се водоснабдуваат од други извори.

Табела: Водоснабдителни норми во л/ден/жител за период од 2000-2010 год.

 

Период

2000 год.

2005 год.

2010 год.

Градско население
л/ден/жител

250

280

310

 
 

 

 

Табела: Вкупни годишни потреби на населението за период од 2000-2010 год.

 

Период

2000 год.

2005 год.

2010 год.

Градско население

м3/годишно

4.516.875

5.416.600

6.392.97

 

 

 

Табела: Вкупни годишни потреби на населението за период од 2000-2010 год.

 

Период

2000год.

2005год.

2010год.

Градско население

200.52

240,46

283,70

Индустрија л/сек

94,91

115,74

283,70

Вкупно л/сек

295,43

356,20

420,20

 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Април 2021
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize