Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Дваесет и осма седница на Советот на Општина Штип
Четврток 26 Декември 2019, 10:00
од Веб администраторHits : 284

Д н е в е н     р е д

 

  1. 1.Предлог-Одлука за утврдување дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1627/13 за КО Караорман со намената на бесправно изградените објекти.
  2. 2.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1/1, КП 145, КП 197, КП 22, КП 200, КП 23, КП 24 и КП 25 за КО Сушево со намената на бесправно изградените објекти.
  3. 3.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1268 и КП 1291 за КО Караорман со намената на бесправно изградените објекти.
  4. 4.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 379, КП 380, КП 381 и КП 382 за КО Криви Дол со намената на бесправно изградените објекти.
  5. 5.Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за учество на Општина Штип во реализација на проектот „Подобра инфраструктура за подобри услуги-креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен Плански регион“.
  6. 6.Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на договорот за јавна набавка за изградба на детска градинка во населба Сењак по проектот „Со младите во заедничка зелена иднина“.
  7. 7.Предлог-Одлука за отуѓување на градежно неизградено земјиште во сопственост на Општина Штип.
  8. 8.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за именување на нов објект во склоп на ОЈУДГ „Астибо“-Штип.
  9. 9.Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на „Македонски Егеј-Штип.

10. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање и именување на претседател и членови на Локалната комисија за трговија на луѓе и илегална миграција.

11. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за определување членови на Советот на Општина Штип кои ќе присуствуваат при склучување на бракови.

12. Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цени на услуги на ЈП „Исар-Штип.

13. Предлог-Програма за работа на ЈП „Исар-Штип за 2020 година.

14. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота во Општина Штип за 2020 година.

15. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2020 година.

16. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Штип за 2020 година.

17. Предлог-Програма за располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачје на Општина Штип за 2020 година.

18. Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во Општина Штип за 2020 година.

19. Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во Општина Штип за 2020/2021 година во зимски услови.

20. Предлог-Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип за 2020 година.

21. Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Штип за 2020 година.

22. Предлог-Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2020 година.

23. Предлог-Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2020 година.

24. Предлог-Програма за еднакви можности на Општина Штип за 2020 година.

25. Акциски план за заштита и спречување на дискриминација на Општина Штип за 2020 година.

26. Предлог-Буџет на Општина Штип за 2020 година.

27. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Штип за 2020 година.

28. Буџетски календар за 2020 година.

29. Предлог-Одлука за вредноста на бодот на државните службеници за 2020 година.

30. Барање позитивно мислење од основачот за Статутот на ООУ „Славејко Арсов“-Штип.

Советнички прашања.     

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Мај 2021
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize