Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Седумнаесетта седница на Советот на Општина Штип
Четврток 21 Февруари 2019, 10:00
од Веб администраторHits : 777

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за учество на Општина Штип во реализацијата на проектот „Изградба на локален пат до село Степанци“.
2. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за учество на Општина Штип во реализацијата на проектот „Изградба на дел од локален пат Штип-с. Кошево-с. Почивало“.
3. Предлог-Одлука за долгорочно задолжување на Општина Штип.
4. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување населени места од Општина Штип каде нема јавно осветлување.
5. Предлог-Одлука за утврдување дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 606/1 за КО Штип-1 со намената на бесправно изградените објекти.
6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1664/1 за КО Штип-2, КП 1664/2 за КО Штип-2, КП 1664/3 за КО Штип-2 и КП 1664/4 за КО Штип-2 со намената на бесправно изградените објекти.
7. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства од областа на спортот.
8. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за формирање и именување на претседател и членови на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
9. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен одбор во ООУ „Славејко Арсов“-Штип.
10. Предлог-Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2019 година.
11. Предлог-Годишна програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Штип за 2019 година.
12. План и Програма за контрола на популацијата за бездомни кучиња на територијата на Општина Штип.
13. Предлог-Методологија за доделување на финансиска поддршка на проекти на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Штип.
14. Извештај за реализација на Програма за работа на одделението за локален економски развој за 2018 година.
15. Полугодишен извештај за безбедносната состојба на подрачјето на Полициска станица-Штип во текот на второто полугодие на 2018 година.
16. Извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Штип за 2018 година.
17. Годишен извештај на ОУК „Дом на млади“-Штип за 2018 година.
18. Квартален извештај за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за Буџетот на Општина Штип во 2018 година.
19. Извештај за начинот на издавање и користење на спортските сали при основните и средни училишта во Општина Штип и собраните средства од извршена уплата на име надоместок за користење на спортските сали за 2018 година.
20. Извештај за наменската употреба на средствата собрани од користење на спортската сала за 2018 година во ООУ „Димитар Влахов“-Штип.
21. Извештај за наменската употреба на средствата собрани од користење на спортската сала за 2018 година во ООУ „Гоце Делчев“-Штип.
22. Извештај за наменската употреба на средствата собрани од користење на спортската сала за 2018 година во ООУ „Тошо Арсов“-Штип.
23. Извештај за наменската употреба на средствата собрани од користење на спортската сала за 2018 година во ООУ „Ванчо Прке“-Штип.
24. Извештај за наменската употреба на средствата собрани од користење на спортската сала за 2018 година во СОУ„Јане Сандански“-Штип.
25. Извештај за реализација на активностите по Програмата за спорт на Општина Штип за 2018 година.
26. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.
27. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по Програма за одржување на локални патишта и улици.
28. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по Програма за одржување на локални патишта и улици во зимски услови.
29. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по Програма за користење на јавниот простор за паркирање.
30. Квартален извештај за работењето на ЈП „Исар“-Штип за период 01.10.2018-31.12.2018 година.
31. Квартален извештај на ЈП „Исар“-Штип за одржување на јавната чистота за период 01.10.2018-31.12.2018 година.
32. Полугодишен извештај за работењето на ЈП „Исар“-Штип за период 01.07.2018-31.12.2018 година.
33. Полугодишен извештај за одржување на јавната чистота за период 01.07.2018-31.12.2018 година.
34. Годишен извештај за работењето на ЈП „Исар“-Штип за период 01.01.2018-31.12.2018 година.
35. Годишен извештај за одржување на јавната чистота за период 01.01.2018-31.12.2018 година.
36. Советнички прашања.
Информативен дел:
- Информација за состојбата со болеста лајшманиоза во Општина Штип во 2018 година.
- Информација за акутните заразни заболувања во 2018 година на подрачјето на Општина Штип.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јули 2021
П В С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize