Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Тринаесетта седница на Советот на Општина Штип
Среда 31 Октомври 2018, 10:00
од Веб администраторHits : 503

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за давање приоритет на проекти за аплицирање на јавен повик број Втор МСИП 02/2018.
2. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата по мерка 124 „Инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште за проекти „Изградба на локален пат до село Љуботен, Општина Штип, (км 0+000.00 до км1+926,41)“; „Изградба на локален пат до с. Степанци Општина Штип (км 0+000.00 до км 1+965,23)“.
3. Предлог-Одлука за определување на приоритети за проекти„Изградба на локален пат до село Љуботен, Општина Штип, (км 0+000.00 до км1+926,41)“; „Изградба на локален пат до с. Степанци Општина Штип (км 0+000.00 до км 1+965,23)“.
4. Предлог-Одлука за давање на користење урбана опрема.
5. Предлог-Одлука за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип.
6. Предлог-Одлука за давање под закуп на недвижна ствар деловен простор во СОУ „Јане Сандански“-Штип.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за вработување на ЈП „Стипион 20113-Штип за 2018 година.
8. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Ценовникот на ЈП „Стипион 2011“-Штип за одржување на јавно осветлување во Општина Штип.
9. Предлог-Одлука за доделување на Признание.
10. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Штип за 2018 година.
11. Прелог-Одлука за одобрување финансиски средства.
12. Прелог-Одлука за одобрување финансиски средства од областа на спортот.
13. Предлог-Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Штип во областа на спортот за 2018 година.
14. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Општинската јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
15. Годишен извештај од работата на ОЈУДГ „Астибо“-Штип за 2017/2018 година.
16. Годишна програма за работа на ОЈУДГ „Астибо“-Штип за 2018/2019 година.
17. Годишен извештај за работата на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“-Штип за 2017/2018 година.
18. Годишна програма за работа на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“-Штип за 2018/2019 година.
19. Предлог-Програма за одбележување на 8ми Ноември 2018 година - Денот на ослободувањето на Штип.
20. Предлог-Програма за работа на ФК „Брегалница 2008“ АД Штип за 2019 година.
21. Предлог-Решение за измена на Решението за именување на претседател и членови на постојаните комисии на Советот на Општина Штип.
22. Предлози од Комисијата за култура кои би биле содржани во Програмата за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија за 2019 година.
23. Советнички прашања.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Август 2020
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize