Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Четврта седница на Советот на Општина Штип
Среда 31 Јануари 2018, 10:00
од Веб администраторHits : 1478

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за пристапување на Општина Штип како соосновач на здружение за рурален развој-Локална акциона група „Плачковица“.
2. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип.
3. Предлог-Одлука за определување име на улица во УЗ „Дузлак“ во Штип.
4. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5236/1 за КО Штип-3 со намената на бесправно изградените објекти.
5. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 8240 за КО Штип-5 со намената на бесправно изградениот објект.
6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 8820 за КО Штип-5 со намената на бесправно изградениот објект.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020.
8. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани води за регулиран период 2018-2020.
9. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цена на услуги на ЈП „Исар“- Штип.
10. Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник на ЈП „Стипион 2011“-Штип за одржување на јавното осветлување во Општина Штип.
11. Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник на „Стипион 2011“-Штип за одржување на локални патишта и улици.
12. Предлог-Одлука за ажурирање на „Процената на загрозеноста на Општина Штип за сите ризици и опасности“.
13. Предлог-Одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
14. Предлог-Одлука за именување на Мултимедијалниот центар во Штип.
15. Предлог-Одлука за доделување финансиски средства на ФК „Брегалница 2008 АД”-Штип.
16. Предлог-Одлука за доделување финансиски средства на БК „Балканец”-Штип.
17. Предлог-Одлука за доделување финансиски средства на РК „Текстилец”-Штип.
18. Предлог-Одлука за доделување финансиски средства на Кикбоксинг клуб „Гладијатор”-Штип.
19. Предлог-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на условите и начинот на користење на спортските сали.
20. Предлог-Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2018 година.
21. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Штип за 2018 година.
22. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.
23. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Штип за 2018 година.
24. Предлог-Програма за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2018 година.
25. Предлог-Програма за одржување на локални патишта и улици за 2018 година.
26. Предлог-Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2017/2018 година во зимски услови.
27. Предлог-Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип за 2018 година.
28. Предлог-Програма за работа на ЈП „Исар” за 2018 година.
29. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота во Општина Штип за 2018 година.
30. Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Штип за 2018 година.
31. Предлог-Програма за заштита на животна средина за активностите во 2018 година.
32. Предлог-Програма на ОУК Дом на млади-Штип за 2018 година.
33. Предлог-Програма за култура на Општина Штип за 2018 година.
34. Предлог-Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2018 година.
35. Решение за измена на Решението за именување на претседател и членови на постојаните комисии на Советот на Општина Штип.
36. Предлог-Решение за именување на членови на Комисија за унапредување на правата на пациентите.
37. Предлог-Решение за именување членови на Совет за заштита на потрошувачите.
38. Предлог-Решение за именување членови на Совет на млади на Општина Штип.
39. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ „Панче Караѓозов“-Штип.
40. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на училишните одбори на средните општински училишта во Општина Штип.
41. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставници во Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунално-производни и услужни дејности „Исар“-Штип.
42. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставници во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за комунално-производни и услужни дејности „Исар“-Штип.
43. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставници во Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално услужни дејности „Стипион 2011“-Штип.
44. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставници во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално услужни дејности „Стипион 2011“-Штип.
45. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за периодот јуни-септември 2017 година.
46. Информација за работата на Територијалната противпожарна единица-Општина Штип во 2017 година.
47. Советнички прашања.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јуни 2020
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize