Home Urban planning and life environment Предлог планска програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП
Предлог планска програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП
Friday, 06 August 2021 08:32
There are no translations available.

Врз основа на член 62 од Законот за урбанистчко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32 од Септември 2020год) изработена е Планска програма за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП.

Планската програма треба да овозможи отпочнување на изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП

Иницијатор на изработка на УПС Три Чешми е Општина Штип која има потреба за формирање на градежни парцели, а врз база на согледувањата и извршените проценки за развојни плански можности кои не се предвидени со постоечката урбанистичка документација како и врз база на издадените Услови за планирање на просторот издадени од страна на Агенцијата за планирање на просторот

Проектираниот опфат за изработка на планската документација е прикажан на графичките прилози кои се во прилог на планската програма и е формиран по граници на катастерски парцели, осовина на железничка пруга и осовина на локален пат за "Ежово поле"

 - од север опфатот е дефиниран по КП 45/13 и КП 45/4

- од исток опфатот е дефиниран по осовина на железничка пруга

- од југ опфатот е дефиниран по КП 364/2, КП 100/3, КП 100/4, КП 265/1, КП 595/2,  КП 261 КП 260, КП 259, КП 258,  КП 251/1, КП 244, КП 243, КП 242,  КП 367, КП 368

- од запад опфатот е дефиниран по КП 167/2, КП 166, КП 165/1 КП 162, КП 159, КП 158, КП 157, КП 150, продолжува по западна граница на КП 418/1, КП 407  и КП 406 го пресекува    Магистралниот пат М6 Регионалниот пат 526, и породолжува по осовина на локален пат " Ежово поле" се до почетна точка на КП 45/13.

 

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 65,71 ха

 

 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

January 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize