Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Четириесет и четврта седница на Советот на Општина Штип
Wednesday 17 February 2021, 12:00
by Веб администраторHits : 246

Дневен ред

  1. Предлог-Одлука за техничка исправка на Детален урбанизстички план за дел од УЕ 7 дел од „Горно Маало".
  2. Предлог-Одлука за донесување на ДУП за измена и дополна на дел од населба „Горно Маало" дел одУЕ 7-Општина Штип.
  3. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип.
  4. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за работа на Фондацијата за информатичка технологија и солидарен фонд-Штип.
  5. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Тениски клуб „Триумф"-Штип.
  6. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Одбојкарски клуб „Штип УГД"-Штип.
  7. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Ракометен клуб „Текстилец"-Штип.
  8. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Боречки клуб „Балканец 2008"-Штип.
  9. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за лекување.

10. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОЈУДГ „Астибо"-Штип.

11. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Локален совет за превенција на Општина Штип.

12. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Управен одбор на Фондација за информатичка технологија и солидарен фонд-Штип.

13. Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Штип за 2021- 2023 година.

14. Предлог-Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Штип за 2021 година.

15. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2021 година.

16. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2021 година.

17. Предлог-Програма за јавно осветлување за 2021 година.

18. Предлог-Програма за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Штип за 2021 година.

19. Предлог-Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2021 година.

20. Квартален извештај за период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година за Буџетот на Општина Штип за 2020 година.

21. Извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Штип за 2020 година.

22. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2020 година.

23. Извештај за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2020 година.

24. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за периодот јули-септември 2020 година.

25. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за периодот октомври-декември 2020 година.

26. Информација за работата на Територијалната против пожарна единица на Општина Штип во 2020 година.

27. Советнички прашања.

Location : Сала на Совет на Општина Штип

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

December 2021
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize