Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Дваесет и втора седница на Советот на Општина Штип
Friday 12 July 2019, 10:00
by Веб администраторHits : 136

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за усогласување на ДУП за населба „Блок 2000“-Штип.
2. Предлог-Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување на статутот на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
3. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
4. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
5. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на статутот на Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
8. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
9. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
10. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства.
11. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип.
12. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за информатичка технологија и локален економски развој „ЛЕР-ИТ“-Штип.
13. Предлог-Решение за разрешување и именување на Управен одбор на Фондацијата за развој на информатичка технологија и локален економски развој „ЛЕР-ИТ“-Штип.
14. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Штип.
15. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор во ОЈУДГ „Астибо“-Штип од Совет на родители.
16. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.
17. Советнички прашања.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

Moja opstina-baner resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

December 2019
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize