Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Деветнаесета седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
Wednesday 13 February 2019, 10:00
by Веб администраторHits : 423

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-одлука за одобрување финансиски средства за учество на општина Штип во реализацијата на проектот„Изградба на локален пат до село Степанци“
2. Предлог-одлука за одобрување финансиски средства за учество на општина Штип во реализацијата на проектот„Изградба на дел од локален пат Штип-с.Кошево-с.Почивало“.
3. Предлог- одлука за долгорочно задолжување на Општина Штип
4. Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за определување населени места од Општина Штип каде нема јавно осветлување.
5. Предлог – одлука за утврдување на потребата од донесување на урбнистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 606/1 за КО Штип-1 со намената на бесправно изградените објекти
6. Предлог – одлука за утврдување на потребата од донесување на урбнистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1664/1 за КО Штип-2 КП 1664/2 за КО Штип-2 КП 1664/3 за КО Штип-2 КП 1664/4 за КО Штип-2 со намената на бесправно изградените објекти
7. Предлог-програма за измена на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2019 година.
8. Предлог годишна програма за рабта на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина штип за 2019 година.

9. Квартален извештај за работењето на ЈП„Стипион 2011“ Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Штип.
10. Квартален извештај за работењето на ЈП„Стипион 2011“ Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по програма за одржување на локални патишта и улици.
11. Квартален извештај за работењето на ЈП„Стипион 2011“ Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по програма за одржување на локални патишта и улици во зимски услови.
12. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ Штип со финансиски показатели за период од 01.10.2018-31.12.2018 по програма за користење на јавниот простор за паркирање.
13. Квартален извештај за работењето на ЈП„Исар“ за период 01.10.2018-31.12.2018 година.
14. Квартален извештај на ЈП„Исар“ Штип за оджување на јавната чистота за период 01.10.2018 - 31.12.2018 година.
15. Полугодишен извештај за работењето на ЈП„Исар“ за период 01.07.2018-31.12.2018 година.
16. Полугодишен извештај за одржување на јавната чистота за период 01.07.2018 - 31.12.2018 година.
17. Годишен извештај за работењето на ЈП„Исар“ за период 01.01.2018 -31.12.2018 година.
18. Годишен извештај за одржување на јавната чистота за период 01.01.2018 -31.12.2018 година.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

Moja opstina-baner resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

November 2019
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize