Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Триесетта седница на Советот на Општина Штип
Четврток 20 Февруари 2020, 10:00
од Веб администраторHits : 640

Д н е в е н     р е д

 

1.Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 31-Општина Штип.

2.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавните услуги и на директорот на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка ,,Вера Циривири Трена – Штип.

3.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавните услуги и на директорот на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо-Штип за 2020 година.

4.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година.

5.Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на Општина Штип за 2020 година.

6.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови за 2020 година.

7.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2020 година.

8.Предлог-Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Штип за 2020 година.

9.Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2019 година.

10.Извештај за реализацијата на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Штип за 2019 година.

11.Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој во Општина Штип за 2019 година.

12.Извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Штип за 2019 година.

13.Квартален извештај за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, за буџетот на Општина Штип.

14.Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите во Општина Штип за 2019 година.

15.Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година по Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.

16.Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година по Програмата за одржување на локални патишта и улици.

17.Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година по Програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови.

18.Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање.

19.Извештај за безбедносната состојба на подрачјето на Полициска станица Штип во текот на второто полугодие од 2019 година.

20.Финансиски извештај на РК „Текстилец“-Штип за 2019 година.

21.Барање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Димитар Влахов“-Штип.

22.Советнички прашања.

 

Информативен дел:

Хигиено-епидемиолошката состојба во Општина Штип во 2019 година.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize